Pavol Šiška, Ul. 29. Augusta 770/18
026 01 Dolný Kubín – Záskalie
fax: 043/5864 396
mobil: 0905 936 822
e-mail: sigas@sigas.sk, sigas@stonline.sk

<< späť