Pavol Šiška, Ul. 29. Augusta 770/18
026 01 Dolný Kubín – Záskalie
fax: 043/5864 396
mobil: 0905 936 822
e-mail: sigas@sigas.sk, sigas@stonline.sk

>> referencie
.

• dodávka radiátorov
• podlahové vykurovanie
• stenové vykurovanie
• solárne vykurovanie
• montáž elektrického kúrenia
• klasické vykurovanie
(rozvody železo, meď, prexfit)

• plynové kotolne
• plynoinštalácie rodinných domov
• plynoinštalácie priemyselných
stavieb
• revízie a servis plynových zariadení
• predaj plynových kotlov, zásobníkov
• predaj kotlov na tuhé palivá (drevo,
drevoplyn, uhlie)
•predaj plynových, kombinovaných,
elektrických sporákov, vstavaných
sporákov, varné dosky

• klasická montáž rozvodov vody
(pozinkované rúry)
• nerezové rozvody
• solárny ohrev vody
• montáž odpadových systémov
• montáž zdravotechniky